TP.HCM sẽ là trung tâm kinh tế lớn ở Đông Nam Á

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố đồ án “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” do Bộ Xây dựng tổ chức tại TP.HCM ngày 23/1.

 

Theo Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu nhằm phát triển vùng TP.HCM trở thành một vùng đô thị lớn phát triển năng động và bền vững; có vai trò, vị thế quan trọng trong khu vực Đông Nam Á và hướng tới quốc tế. Phát triển vùng TP.HCM trở thành một vùng kinh tế hiện đại, trung tâm kinh tế lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Vùng TP.HCM gồm toàn bộ ranh giới hành chính của TP.HCM và 7 tỉnh lân cận là Long An, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Bình Dương, Bình Phước và Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng diện tích toàn vùng khoảng 30.404km2.
Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM không chỉ đáp ứng mong muốn của thành phố là vùng kinh tế trọng điểm mà còn là sự kết nối chặt chẽ giữa các tỉnh, thành. Qua kế hoạch tổng thể xác định được thế mạnh của từng địa phương, từng khu vực và vai trò trung tâm của TP.HCM để 8 địa phương trong vùng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững; chia sẻ những khó khăn, thách thức và gắn kết trong việc phân bố các vùng, nhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh của từng tỉnh.

Chính phủ cũng chỉ đạo thành lập Ban Quản lý phát triển vùng trực thuộc Chính phủ. Ban quản lý này là cơ quan tư vấn, giúp Chính phủ trong chỉ đạo điều hành phát triển vùng TP.HCM. Đồng thời tổ chức, phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương và các địa phương trong vùng để triển khai thực hiện quy hoạch.

Công Trí