Thẻ: pháp lý

CÓ ĐƯỢC PHÉP GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG?

Gia hạn giấy phép xây dựng có được hay không luôn là thắc mắc từ phía người dân trong quá trình xây nhà, hoặc chưa triển khai công trình nhưng giấy phép xây dựng đã sắp hết hạn.     Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Gia hạn giấy phép xây dựng   Quan tâm đến gia hạn …

Chi tiết