0968.035.035

Home Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐỊA ỐC VẠN XUÂN

Địa chỉ: 50 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP, Hồ Chí Minh

Email : diaocvanxuan@gmail.com

Webside : diaocvanxuan.com.vn

Điện thoại: (08) 38 919 061  –  Số Fax : (08) 37 163 936